Προσωπικά Δεδομένα

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του φυσικού καταστήματος διέπεται από την διακριτικότητα, την εχεμύθεια & το απόρρητο ως προς τις συναλλαγές με τους πελάτες μας.

Στο "e-claire" σας εγγυόμαστε την τήρηση των ίδιων όρων.

Για την παραγγελία σας θα σας ζητήσουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα από την ελληνική νομοθεσία για την σύννομη,  ασφαλή  & γρήγορη συνεργασία μας : Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, αριθμό τηλεφώνου  &  ηλεκτρονική  διεύθυνση για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας από εμάς &  την εταιρία ταχυμεταφοράς . Τα στοιχεία σας αυτά και οι συναλλαγές  σας δεν αποκαλύπτονται σε κανέναν εκτός αν αυτό μας ζητηθεί εγγράφως  από εσάς  ή μας επιβληθεί  από  τον νόμο.